Kniha návštev


Nová správa
meno:


odkaz:

:) :D :( :! :? :@ :$ :8
Z ponuky vyberte 3. deň v týždni >>


Ivana Sz (15.09.2012)

Ďakuuujeeem veľmi pekne manželom Kažimírovcom za perfektnú akciu,cítila som sa výborne-ešte raz veľká vďaka:-***
Magdalénka (05.09.2012)

Vystúpenie 14.9.2012 je 17.00 - 17.35 h. - dynamické za sebou ako maslo po rohlíku.Tak, aby ste o 16.55 h stáli pri pódiu nachystaní a oblečení.
Hudba hrá pod pódiom v archeologickom komplexe od 18.00 - 22.00 h s prestávkami.
Nachystaný a nástrojmi postavení musia byť o 17.45 h.
Odkaz od p.Riša Herrgotta
Jorge-Ďuro (05.09.2012)

Čafte, srdečne ste pozvaní na stretnutie členov klubu Omladina dňa 15.09.2012 u mňa v Myslave - Maši na gulášiku. Začiatok je cca medzi 14.00- 15.00. Organizačný štáb sa na Vás teší.
Magdalénka (28.08.2012)

Vystúpenie 18.9.2012 ZRUŠENÉ
Magdalénka (27.08.2012)

Plánované vystúpenia :
14.9.2012 Hlavná ulica - vinné slávnosti
18.9.2012 Spoločenský pavilón - MS vzpieraní
Bližšie info na skúškach.
Začíname novú sezónu 5.9.2012 streda
Magdalénka (27.08.2012)

Štvrtok 30.8.2012 o 19.00 skúška - zhrávka s muzikou účasť čo najväčšom množstve - vystúpenie 2.9.2012
magdalénka (02.08.2012)

Nové vystúpenia : 26.8.2012 nedeľa ROZHANOVCE cca 20 minút
2.9.2012 nedeľa sídlisko FURČA cca 40 miníút
určite budeme robiť skúšku 22.8.2012 kto môže dôjdite...
magdalenka (13.07.2012)

Začiatkom septembra sa konajú vínové slávnosti v Košiciach budeme tam vystupovať / tak ako minulého roku ( .....
Magdalénka (03.07.2012)

Prajem pekné prázdniny.... vidíme sa 23.7.2012
Magdalénka (26.06.2012)

na sústredenie ženy doniesť biele spodničky....
odkaz od Danky
[novšie]  [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  9 
[10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19] 
[20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [staršie]