MFPU

Podpora realizácie slávnostného programu Folklórneho klubu Omladina a jeho hostí pri príležitosti 15. výročia založenia FK Omladina

Projekt bol podporený Košickým samosprávnym krajom.

ĎAKUJEME