POSKYTOVANIE   2 %    Naša legislatíva nám i Vám možným prispievateľom umožňuje darovať svoje 2% dane nám neziskovej organizácii, folklórnemu klubu Omladina . Pre overenie potrebujeme fotokópiu darovaných 2%. Posielajte ich prosím na adresu omladina@omladina.eu.

    Za poskytnutú podporu vopred ďakujeme a sme presvedčený, že tento príspevok využijeme prospešne na činnosť a zlepšenie technických podmienok pre činnosť a umelecký rozvoj nášho folklórneho klubu.

Obchodné meno:   Folklórny klub OMLADINA
Sídlo: Starozagorská 10,  040 01  KOŠICE
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 35 564 130Potrebné tlačivá
  • Fyzické osoby (daň. priznanie typu A, B) poukazujú podiel zo zaplatenej dane vypísaním príslušnej kolónky.

  • Potvrdenie o zaplatení dane pre zamestnancov. (tlačivo)

  • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov pre zamestnancov. (tlačivo)

  • Postup pre poukazovanie 2 % (postup)